_  اگر شما آقایان میخواهید زنانتان احساس محبوبیت کنند به آنها از ته دل و واقعی

بگوئید :

دوستت دارم ، عاشقت هستم ، خیلی خوش شانس بودم که تو را پیدا کردم ،

تو بهترین دوست من هستی ، هیچ زن دیگری مثل تو نیست و تو بهترین زن

دنیا هستی .

_  اگر میخواهید احساس قدردانی داشته باشند به آنها بگوئید :

تو خیلی برای من خوبی ، تو موجب شدی که من احساس خوشبختی کنم ،

تو زندگی مرا متحول کردی !

_ اگر میخواهید خانمتان احساس ارزشمندی کند به او بگوئید :

بیا برای کارهایمان برنامه ریزی کنیم . آیا کمکی از من برمی آید ؟ الآن چه کمکی

میتوانم به تو بکنم ؟ ، چه خواسته ای از من داری ! ؟

_ اگر میخواهید درهای قلب و روح خانم را به روی خودتان باز کنید ، به او بگوئید :

متشکرم که با من و مشکلاتم می سازی ، ممنونم که با من صبوری ،

برای همه ی زحمتها مرا ببخش !

_ اگر میخواهید حساب مشترک عشق بازی فراهم کنید ، به او بگوئید :

تو واقعا" جذاب هستی ، دوست دارم همیشه با تو مهرورزی کنم ، دوست دارم بیشتر

با تو باشم ، دلم برایت همیشه تنگ میشود !

_ اگر میخواهید امتیاز قوی بگیرید ، به او بگوئید :

بیا با هم به خرید برویم ، بگذار خونه رو برات تمیز کنم ، متشکرم که این کتاب را برای

تولدم هدیه دادی ، میخواهم چیزی را به نامت کنم !

** اگر مردی بتواند این مطالب را در زندگی خود به کار ببرد ، احساس فوق العاده

     خوب و موثری برای همسرش به ارمغان آورده و زندگی را شیرین کرده است .

-------------------------------------------------------------------------------------------

پ . ن : برای خانمها عشق از هر چیز مهمتر و بر همه چیز مقدم تر است .

        آقایان محترم ؛ هنگامیکه به خانمتان میرسید لبخند بزنید و او را در آغوش بگیرید

    و او را بوسیده و افتخار کنید. عشق ورزیدن شما به او یک هدیه است نه یک اشتباه .