ماه مبارک رمضان رو به پایان است و اندوه را برای همگان بخصوص اهل معرفت ،

به همراه دارد .

چه افرادی که آنرا قدر و غنیمت شمرده اند و چه کسانیکه این فرصت را سوزانده اند ؛

 بقول فرمایش امام سجاد (ع) :

السلام علیک یا شهرالله الاکبر و یا عید اولیائه الاعظم

السلام علیک در این عبارت یعنی خداحافظ !

 خداحافظ ای ماه بزرگ خدا و عید بزرگ اولیای خدا !

زین العابدین(ع) عجب تعبیراتی میفرمایند :

خداحافظ ای ماهی که آرزوهایمان در تو نزدیک شد . یعنی امیدمان این بود که ماه

رمضان بیاید و بتوانیم خودمان را اصلاح کنیم و گرفتاریهایمان را برطرف کنیم .

خداحافظ ای ماهی که اعمال نیک در تو منتشر شد .

واقعا" هم همین بود که هر کسی در حد خودش اعمال صالح انجام میداد .

دوری تو برایم سخت است ، ای مونس من !

خداحافظ ای همراه من که ارزش تو بالا بود و اکنون که میروی دلم را به درد می آوری .

فراق تو برای من بسیار دردناک است . وقتی که آمدی مرا خوشحال نمودی و حال که

میروی ، مرا به وحشت می اندازی ، که بدون تو چه کنم ؟ از دوری تو هراسانم !

خداحافظ ای ماه دوری از زشتی ها !

تا بودی ، دل من رقیق بود و از آن سرسختی هایش ، بیرون آمده بود .

من در این ماه لطیف شده بودم و به سراغ خدا میرفتم .

وقتی که تو آمدی ، از گناهانم کاسته شد و توانستم بر شیطان غلبه نمایم .

خداحافظ ای ماه آزادی از دوزخ !

خداحافظ ای ماه مبارک ! خداحافظ شب قدر ! که از هزار ماه برتر بودی !

 چه قدر برای گناهکاران ، طولانی بودی و چه قدر برای مومنین ، عظمت داشتی !

ای خدا ! آیا میشود که من هم یکی از آزاد شده ها باشم ؟

سعادتمند شد کسیکه حریم احترام تو را رعایت کرد .

خوشا به حال افرادیکه قدر دانستند و توانستند گره هایشان را باز کنند !

بدانید که داریم از چه گوهر گرانبهای زمانی ، خارج میشویم !

ناراحتم از رفتن تو و چشم انتظارم تا آمدن دوباره ات .

خدایا ! از سفره دار عزیزت ممنونم که بطور ویژه از مهمانان خاص پذیرایی فرمودند .

خدایا ! تو کوتاهی مرا جبران کن .

حاشا به کرمت یا الله .

********************************************************

                       ( عید سعید فطر بر همگان مبارکباد )