یا صاحب الزمان علیه السلام

 

رواق منظر چشم من آشیانه توست

کرم نما و فرودآ که خانه خانه توست

به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل

لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست

دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد

که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست

علاج ضعف دل ما به لب حوالت کن

که این مفرح یاقوت در خزانه توست

 

---------------------------------------------

خجسته زادروز حضرت امام حسن عسگری(ع) را به پیشگاه امام زمان(ع) و تمامی

رهروان راه حق و حقیقت ، شادباش می گوئیم .