یوگا ورزشی تصوفی و عرفانی میباشد که اصلا" در شبه قاره هند و توسط هندویان

بوجود آمده است. ریشه یابی دقیق این ورزش که توسط چه شخصی و دقیقا" چگونه

بوجود آمده تقریبا" ناممکن است . چرا که تاریخ شکل گیری یوگا به سالهای بسیار دور

برمیگردد. کلمه ی Yoga در اصل از کلمه ی  Yoj در زبان سانسکریت که به معنی

یکپارچه سازی و یگانگی است آمده .

یوگا دارای ابعاد فلسفی و در عین حال کاربردی میباشد .

به گفته ی کارشناسان این ورزش ،  فلسفه ی یوگا با روح درونی انسان و چگونگی

ارتباط و پیوستگی این دو سر و کار دارد.

تمرینات یوگا میتواند روح انسان را تقویت کند و آنرا به خالق جهان هستی نزدیکتر

نماید ، تا به اینصورت انسان از لحاظ روحی ، درک بیشتری به خود و خدای خود

داشته باشد .

تاریخچه ی این ورزش عرفانی-جسمی ، به گفته ی تاریخ نویسان به 2 تا 8 هزار سال

پیش برمیگردد . گفته میشود که گروهی از هندویان که بنام یوگیها شناخته میشدند

برای عبادت و نماز به جنگلها و دشتها میرفتند تا در خلوت و تنهایی به تفکر و عبادت

خود بپردازند .

امروزه تمرینات یوگا بعنوان تمرینات ورزشی روزانه توسط هزاران نفر ( از نوجوانان گرفته

تا کهنسالان ) انجام میشود . این ورزش در اکثر کشورهای جهان محبوبیت خاصی

دارد و از نظر علمی و روحانی نیز مورد تائید کارشناسان قرار گرفته است .

* پی نوشت : 1 _ بنا به درخواست یکی از دوستان این پست  گذاشته شده است .

                    2 _ کسیکه آرامش روح و جسم را میخواهد به نظرم میتواند ورزش

                         کوهنوردی را شروع و  امتحان نماید .

                   3 _ باید بدانیم که علاج ما در تمام مراحل زندگی ، بطوریکه از آن

                        مستغنی نخواهیم بود و بدون آن ، مشکل کار ما تمام نخواهد شد

                        اصلاح نفس است و لاغیر .