ارتباط بین انسان وخدا در کوهستان

                                        باسمه تعالی

انسان اشرف مخلوقات میبایست ازبدن وجسم خودمحافظت نمایدوهمچنین لازم و

شایسته است به پرورش روح وروان خودهم بپردازد.

ازاینروقطعا"میتوان بابرنامه ریزی وجدیت دردل طبیعت وکوهستان به رشدوکمال بیشتر

رسیدوبهترمیشودبه عظمت خداوندمتعال پی بردوعمیق تر خالق یکتاراستایش نمود.

لذا آرزومندیم بتوانیم یک قدم به خدا و آقاامام زمان(ع)ومردم درکوهستان نزدیکترشویم.

                                                                                              ان شاءالله تعالی

/ 4 نظر / 8 بازدید
ارغنون

سلام [گل] ممنونم که به کلبه من سر زدید . اسم وبلاگتون بدجوری دل از آدم می بره ... آفرین به این ذوق و سلیقه . من اگه به جای شما بودم ( بگید حالا که نیستی !!!) می نوشتم : آرزومندیم بتوانیم یک قدم به خدا ، آقا امام زمان عج ، و مردم ؛ در کوهستان نزدیکتر شویم .[خجالت]

ارغنون

سلام [گل] بله منظور همین بود [گل] پیری است و حواس پرتی ... شما ببخشید ... این دفعه درستش رو زدم [خجالت][گل]

مهربون

آخی نازی یه نگاه زیبایی[لبخند]

آسمان

مهربانا با دلی بشکسته رو سوی تو کردم رو کجا آرم اگر از درگهت گویی جوابم؟ بی کسم در سایۀ مهر تو می جویم پناهی از کجا یابم خدایی گر بکویت ره نیابم؟