مرد بزرگ

امروز روز وفات مرد ی بزرگ وعارفی برجسته بنام

مرحوم آیت الله بهاءالدینی میباشد

روحش شاد.

/ 1 نظر / 2 بازدید
ارغنون

سلام [گل] روحش شاد ... یک حمد و سوره هم هدیه به روح آیت الله بهاءالدینی[گل]