راه چاره

امام عاشقان حضرت رضاعلیه السلام می فرمایند:

هرگاه سختی و بلایی برشما نازل شد، به واسطه ی ماازخداوندعزوجل

کمک بجویید،واین فرموده خداست( آنجاکه میفرماید):

و نامهای نیکو از آن خداست، پس او را به آن نامها بخوانید.

* امام دور و نزدیک نداره وهمیشه حاضروناظره

تاتنور داغه بچسبون.

 

/ 1 نظر / 6 بازدید
ارغنون

سلام [گل] خدایا ... خداوندا ... خوب می دونی که در بسیاری موارد ... تشخیص درست از نادرست برامون خیلی خیلی سخت شده ... به عزت و اعتبار ائمه عزیز ... به عزت و اعتبار امام رضا ع .... خودت همه ما رو به راه راست و درست هدایت فرما ... آمین .