فرومایه کیست ؟

* امام رضا علیه السلام می فرماید :

               فرومایه کسی است که چیزهایی دارد ،

               که باعث غفلت او از یاد خدا می شود .

در جامعه، پست و خوار و منفور افتد

هر کس به تعلقات منفور افتد

سرگرم شود به آنچه دارد شب و روز

از یاد خدای مهربان دور افتد

/ 3 نظر / 5 بازدید